lt   en   home   mail to
BPD mokymai Moksliniai tyrimai Siūlome bendradarbiauti Kontaktai

Graphical iliustration 


Sveikiname apsilankius "Vandenilio energetikos technologijų centro" svetainėje

Vandenilio energetikos technologijų centro kūrimosi ištakomis galima laikyti 2002-2003 metus, kuomet Lietuvos energetikos instituto (LEI) medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijoje susibūrė atskira paviršiaus inžinerijos grupė. Jos pagrindą sudarė trys pagrindiniai tyrėjai: prof. habil. dr. Liudvikas Pranevičius, dr. Liudas Pranevičius ir Darius Milčius, kuris ilgainiui tapo oficialiu grupės vadovu ir tolimesnės plėtros iniciatoriumi.

Nuo pat susikūrimo grupė ėmė dirbti su metalų hidridais ir galimybių juos panaudoti vandenilio saugojimo sistemoms tyrimais. Sėkmingi pirmieji projektai vykdyti drauge su Sandia nacionaline laboratorija (JAV) bei siekis Lietuvoje plėtoti perspektyvios energetikos šakos - vandenilio energetikos technologijų tyrimus buvo ženkliai ribojamas visų pirma žmoniškųjų išteklių, o greta su jais ir šiuolaikines technologijas atitinkančios mokslinės technologinės bazės trūkumu.

Vienas svarbiausių vandenilio energetikos technologijų vystimo Lietuvoje lūžių buvo pasiektas 2005 metų pradžioje, kuomet Lietuvos energetikos institutas (pagrinde atstovaujamas paviršiaus inžinerijos grupės mokslininkų) drauge su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU) pradėjo vykdyti „Vandenilio energetikos technologijų mokymo organizavimo“ projektą.

Projektas įgyvendintas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšų pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ bei LEI ir VDU lėšų. Vykdant projektą sukurta mokymo programa „Vandenilio energetikos technologijos”, apimanti tarpdisciplininius kursus ir laboratorinius darbus. Ši programa skirta LEI su vandenilio energetikos technologijomis dirbantiems mokslininkams, II ir III pakopos Lietuvos universitetų studentams rengiantiems kursinius ir baigiamuosius darbus ir dirbantiems centre. Parengtų kursų ir laboratorinių darbų pagrindu parengta ir SKVC patvirtinta VDU, Fizikos katedros antrosios pakopos studijų programa „Energija ir aplinka“. Daugiau išsamios informacijos apie pati „Vandenilio energetikos technologijų mokymo organizavimo“ projekto rasite skiltyje „BPD mokymai“, aplankę senąją projekto internetinę svetainę adresu www.hydrogen.lt/mokymai bei informaciniame leidinyje apie projekto rezultatus.

Be jau minėtų rezultatų, projekto įgyvendinimas leido išugdyti visą eilę aukštos kvalifikacijos europinio lygio specialistų, kurie kartu su pagrindiniais tyrėjais pateikę paraišką ir sėkmingai pasinaudoję Europos sąjungos struktūrinių fondų parama LEI įsteigė visiškai naują darinį – Vandenilio energetikos technologijų centrą. Centre šiuo metu vyksta intensyvus laboratorijų pritaikymo aukščiausio lygio tyrimams darbai įskaitant naujos šiuolaikinės eksperimentinės įrangos įsigyjimą, kuris taip pat finansuojamas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos lėšomis.


© 2008 LEI. Visos teisės saugomos